Regresná terapia

Čo je Regresná terapia

Regresná terapia je účinná, hlbinná, nehypnotická terapeutická metóda. Návratom do minulosti a pochopením prvotných príčin problému rieši súčasný problém.

Ak v živote máme niečo nepochopené, bude sa to opakovať až kým to pochopíme. Opätovne sa budeme dostávať do situácií či stretávať ľudí, ktorí nám pripomenú, či odzrkadlia náš problém, kým ho nevyriešime. To isté robí Regresná terapia.

Pomáha zmeniť uvažovanie, správanie a prežívanie smerom, ktorý umožní zbaviť sa stresu, úzkosti, strachov, nefunkčných programov, blokov či presvedčení a celkovo posúva osobnostný rozvoj, zlepšuje kvalitu života a pomáha nachádzať vlastný zmysel života.

Regresný terapeut prostredníctvom jedinečných regresných techník sprevádza klienta traumatickými udalosťami prežitými v minulosti, až ku počiatku vzniku problému. Opakované prechádzanie týchto udalostí, v rozšírenom stave vedomia, umožní pochopiť príčiny neželaného stavu. Integrovaním získaného poznania dochádza k náprave v prítomnosti.

V traume dochádza k zúženiu vedomia, pričom z celkového obrazu dokážeme vnímať len minimum podnetov, ktoré vyústia do fyzickej či psychickej bolesti. Neskôr, keď sa stretávame s podobnou situáciou reagujeme spôsobom, akým sme reagovali v pôvodnej traumatickej udalosti, čiže bolesťou, ktorá nám bráni autentickému prejavu. Aj keď momentálna situácia nás už neohrozuje a nie je nebezpečná.

Na návrat do minulosti sa v terapii používa asociatívne vybavovanie informácií z pamäte. Zjednodušene, predstava vyvolá na základe podobnosti druhú predstavu a tá ďalšiu. Týmto spôsobom sa vieme dostať k potrebným informáciám do detstva, prenatálneho obdobia či minulých životov. Pri prechádzaní pôvodnej traumatizujúcej udalosti sa môže objaviť frustrácia, či nepríjemné emócie a telesné pocity. Nemusíte sa však obávať, nakoľko už nikdy nebudú také intenzívne, ako v pôvodnej udalosti.

V terapeutickom procese sa detailnejšie pozriete na seba, ako funguje Váš vnútorný mechanizmus, o ktorom ste si mysleli že ste to Vy, Vaša osobnosť. Niektoré informácie budú známe, iné menej, no napriek tomu Vás sprevádzajú a ovplyvňujú celý život. Už len uvedomenie tejto skutočnosti je liečivé. Po pochopení získaných informácií dochádza k uvoľneniu od ťaživých pocitov, blokov či presvedčení.

Plné účinky terapie zaznamenáte časom, hlavne v zvládaní zložitých situácií s ľahkosťou, v nadhľade, zmiernením alebo úplným odstránením nežiaducich symptómov, zlepšením vzťahov k sebe i okoliu, v podpore osobného rastu, zvýšením vlastnej produktivity a celkovým skvalitnením každej oblasti Vášho života.

Podrobnejšie informácie o teórii, technikách, najčastejších otázkach a iné zaujímavosti sa dozviete na stránkach Regresnej terapie.

Témy riešených problémov

Regresná terapia pomáha riešiť:

Priebeh terapie

1

objednanie

Prvým krokom je objednanie, ktoré prebieha e-mailom alebo telefonicky. Je vhodné, aby klient vedel aspoň približne, čo chce riešiť.

2

úvodný rozhovor

úvodnom rozhovore bližšie rozoberieme súčasné problémy, ich vplyv na prežívanie a pocity s nimi spojené. Na základe odpovedí zvolím regresnú techniku, ktorú použijeme na hľadanie počiatočnej príčiny problému.

3

terapia

Pri terapii je kľúčová dôvera medzi terapeutom a klientom. Ako terapeut ponúkam bezpečné prostredie, ktoré umožní klientovi uvoľniť sa, vysvetlím priebeh terapie a odpoviem na prípadné otázky.

Terapia prebieha pri vedomí, v uvoľnenom stave, so zavretými očami. Celý priebeh terapie vedie terapeut, preto sa Vy o nič nemusíte starať, len sa oddajte procesu a spoľahnite sa na moje schopnosti a skúsenosti.

Dĺžka sedenia trvá zvyčajne 2 až 3 hodiny. Počet sedení závisí od pripravenosti klienta riešiť problém, špecifickosti problému, ako aj od viacerých počiatočných príčin, ktoré vyžadujú ďalšie regresné techniky.

Cenník

60 € / sedenie
(2 – 3 hod.)